رستوران صبای اصفهان کیش

رستوران صبای اصفهان کیش

رستوران صبای اصفهان یکی از رستوران های تور کیش هتل مارینا دی 96کیش است که در میدان امیرکبیر و جنب هتل مریم قرار دارد. این رستوران یک رستوران سنتی بوده و در منوی خود انواع غذاهای سنتی ایرانی را جای داده است. رستورانتور کیش هتل مارینا زمستان 96 دارای دو مکان روباز و سرگوشیده برای نشستن تور کیش هتل مارینا بهار 97است که هر دو فضا دارای تخت های سنتی است. این رستوران دارای ظرفیت 50 نفر می باشد که همه تور کیش هتل مارینا نوروز 97روزه از شما مسافران تور کیش پذیرایی می کند. رستوران های کیش

رستوران صبای اصفهان کیش

رستوران صبای اصفهان کیش